Επαγγελματικη ασφαλιση

προστατέψτε από κάθε κίνδυνο την επιχείρηση σας και κερδίστε φόρους

Αστική επαγγελματική ευθύνη ιατρείου

Ασφάλιση ιατρείου & ιατρικού εξοπλισμού

Ταξιδιωτική επαγγελματική ασφάλιση

Ομαδικές ασφαλίσεις

 Η επαγγελματική ασφάλιση προσφέρει:

 • διασφάλιση της βιωσιμότητας της επιχείρησής σας
 • αποκατάσταση της φήμης σας
 • διαχείριση δύσκολων καταστάσεων έχοντας την τεχνική και οικονομική υποστήριξη για πιθανές απαιτήσεις που αναγγελθούν εναντίον σας.
 

Αποτελεί σήμερα πάγια πρακτική σε όλες τις προηγμένες χώρες του κόσμου και ζητείται ως αναγκαίο στοιχείο από πάρα πολλές εταιρείες ως ένα δείγμα ποιότητας και φερεγγυότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών των συνεργατών τους είτε αφορά:

 • συνεργαζόμενους 
 • ελεύθερους επαγγελματίες 
 • subcontractors/ υπεργολάβους
 • επιχειρήσεις

Επίσης στην σύγχρονη εποχή όλο και περισσότερα επαγγέλματα έχουν υποχρέωση προσκόμισης σύμβασης ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης.

προσωπικΗ ασφαλισΗ

οι μελλοντικοί κίνδυνοι απώλειας εισοδήματος εξαφανίζονται

Απώλεια εισοδήματος

Μόνιμης & μερικής ανικανότητας για εργασία

Ασφάλιση προστασίας οικογένειας

Πληρωμή φόρου κληρονομιάς

Ασφάλιση δανεικών υποχρεώσεων

Ασφαλίσεις υγείας (νοσοκομείο – διαγνωστικές)

Η Ιατροασφαλιστική είναι δίπλα σε εσάς και στην οικογένειά σας σε περίπτωση πρόωρης απώλειας ζωής ή σοβαρών ατυχημάτων για να σας στηρίξει έμπρακτα και με ευαισθησία.

Το πρόγραμμα ασφάλισης της Ιατροασφαλιστικής σας παρέχει καλύψεις που μπορούν να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες της οικογένειάς σας.

περιουσια

τα πολυτιμότερα αγαθά κόπων μιας ζωής, εξασφαλίζονται από τους διαχρονικούς κινδύνους

Αυτοκίνητο

Ασφάλιση νομικής προστασίας

Κατοικία – Εξοχικό – Ιδιόκτητα ακίνητα

Σκάφος

Το πρόγραμμα της Ιατροασφαλιστικής καλύπτει την υποχρεωτική Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου:

 • σκάφους
 • αυτοκινήτου
 • κατοικίας
 • εξοχικού
 • ιδιόκτητων ακινήτων

και σας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσετε τα πολυτιμότερα αγαθά  σας ανέμελα με τη σιγουριά της Ιατροασφαλιστικής

  Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση - απορία στο email info@iatroemporiki.com ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα: