Διασκέδαση

Δημιουργός της παιδαγωγικής Waldorf υπήρξε ο Αυστριακός Rudolf Steiner. .Η εκπαίδευση Waldorf είναι μια παιδαγωγική μέθοδος που βασίζεται κατά κύριο λόγο στη φιλοσοφία της «ανθρωποσοφίας» του Rudolf Steiner και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας του παιδιού, προσπαθώντας να ενσωματώσει στην ανάπτυξη των παιδιών τις εφαρμοσμένες και...