προσωπικΗ ασφαλισΗ

οι μελλοντικοί κίνδυνοι απώλειας εισοδήματος εξαφανίζονται

Απώλεια εισοδήματος

Μόνιμης & μερικής ανικανότητας για εργασία

Ασφάλιση προστασίας οικογένειας

Πληρωμή φόρου κληρονομιάς

Ασφάλιση δανεικών υποχρεώσεων

Ασφαλίσεις υγείας (νοσοκομείο – διαγνωστικές)

Η Ιατροασφαλιστική είναι δίπλα σε εσάς και στην οικογένειά σας σε περίπτωση πρόωρης απώλειας ζωής ή σοβαρών ατυχημάτων για να σας στηρίξει έμπρακτα και με ευαισθησία.

Το πρόγραμμα ασφάλισης της Ιατροασφαλιστικής σας παρέχει καλύψεις που μπορούν να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες της οικογένειάς σας.

    Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση - απορία στο email info@iatroemporiki.com ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα: