Επαγγελματικη ασφαλιση

προστατέψτε από κάθε κίνδυνο την επιχείρηση σας και κερδίστε φόρους

Αστική επαγγελματική ευθύνη ιατρείου

Ασφάλιση ιατρείου & ιατρικού εξοπλισμού

Ταξιδιωτική επαγγελματική ασφάλιση

Ομαδικές ασφαλίσεις

 Η επαγγελματική ασφάλιση προσφέρει:

  • διασφάλιση της βιωσιμότητας της επιχείρησής σας
  • αποκατάσταση της φήμης σας
  • διαχείριση δύσκολων καταστάσεων έχοντας την τεχνική και οικονομική υποστήριξη για πιθανές απαιτήσεις που αναγγελθούν εναντίον σας.
 

Αποτελεί σήμερα πάγια πρακτική σε όλες τις προηγμένες χώρες του κόσμου και ζητείται ως αναγκαίο στοιχείο από πάρα πολλές εταιρείες ως ένα δείγμα ποιότητας και φερεγγυότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών των συνεργατών τους είτε αφορά:

  • συνεργαζόμενους 
  • ελεύθερους επαγγελματίες 
  • subcontractors/ υπεργολάβους
  • επιχειρήσεις

 

Επίσης στην σύγχρονη εποχή όλο και περισσότερα επαγγέλματα έχουν υποχρέωση προσκόμισης σύμβασης ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης.

    Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση - απορία στο email info@iatroemporiki.com ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα: